Лого на Издателство Милениум

Политика за поверителност

Издателство "Милиниум" се отнася сериозно към защитата на личните данни, предоставени или събрани чрез сайта ни. Обработваме ги съгласно действащите нормативни разпоредби за поверителността на личните данни. Нашият сайт може да включва връзки към други сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.
 
Събиране и обработка на технически данни
Когато посещавате www.milleniumbg.eu, някои технически данни за вашия достъп като вашия IP адрес, информация за интернет браузъра, който ползвате, интернет сайта, от който ни посещавате, и т.н., автоматично се записват. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретни лица.
 
Събиране и обработка на лични данни
Ние използваме личните ви данни само ако са предоставени от вас доброволно – например за обработка на вашите поръчки или за отговор на ваши запитвания. Предаваме ги на търговски партньори, участващи в обработката на направените от вас заявки, единствено до изискваната степен. Не разкриваме пред трети лица личните ви данни без вашето изрично съгласие.
 
Промени в политиката на поверителност 
Запазваме правото си да променяме условията в политиката на поверителност по всяко време, затова умоляваме тя да бъде редовно преглеждана. В случай че направим промени, те ще бъдат публикувани на сайта.